מארז בירה

מארז בירה ממותגת 'לשנה הבאה בירושלים הבירה' + פותחן מעוצב בהתאם 'לחיי 71 שנות עצמאותנו' + כוס בירה ממותגת בשם אישי.